UN เตือนมาตรการล็อกดาวน์อาจทำให้ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติชี้ว่า อัตราการเกิดความรุนแรงในครอบครัวพุ่งสูงขึ้นในช่วงการล็อกดาวน์ นายกูเตียเรสจึงเรียกร้องให้รัฐบาลของแต่ละประเทศยกปัญหาดังกล่าวให้เป็นหนึ่งมาตรการสำคัญที่รัฐบาลต้องให้ความดูแลในช่วงการระบาดใหญ่ของโรค COVID-19 ความรุนแรงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในสนามรบ สำหรับผู้หญิงและเด็กอีกมายมาย

การคุกคามเกิดขึ้นในสถานที่ที่ควรจะปลอดภัยมากที่สุด นั่นคือบ้านของพวกเขาเอง เรารู้ว่าการล็อกดาวน์และการกักตัวเป็นสิ่งสำคัญในการหยุดยั้งโรค COVID-19 แต่มันก็ทำให้ผู้หญิงหลายคนต้องติดอยู่ในบ้านกับคู่ครองที่ชอบรังแกพวกเธอ ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ความกลัวและความกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมก่อตัวขึ้น เราจึงได้เห็นความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ ผู้หญิงในหลายประเทศทั่วโลกที่ร้องขอความช่วยเหลือมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า แต่จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ