Social Media Listening ฟังเสียงผู้บริโภคในเชิงลึก

Social Media Listening ฟังเสียงผู้บริโภคในเชิงลึก โลกของออนไลน์ยิ่งใหญ่เกินกว่าแบรนด์ จะสอดส่องด้วยตัวเอง เป็นเหตุผลที่ทำไมเครื่องมือ Social Listening จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์เสียงของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าพูดถึงแบรนด์เราว่าอะไรบ้างในแพลตฟอร์มต่างๆ หรือบางโปรแกรมสามารถวิเคราะห์ของคู่แข่งได้ด้วย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเพียงพอให้นักการตลาดนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงใจ แล้วเครื่องมือ Social Listening มีตัวไหนน่าสนใจบ้าง มาดูกันค่ะ

หลักการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู

หลักการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู สังคมปัจจุบันช่องทางการนำเสนอข้อมูลให้ดูและฟังจะมีมากมาย ดังนั้นผู้เรียนควรรู้จักเลือกที่จะดูและฟัง เมื่อได้รับรู้ข้อมูลแล้ว การรู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อนำไปใช้ในทางสร้างสรรค์ เป็นสิ่งจำเป็นเพราะผลที่ตามมาจากการดูและฟังจะเป็นผลบวกหรือลบแก่สังคม ก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้นี่เอง นั่นคือผลดีจะเกิดแก่สังคมก็เมื่อผู้ดูและฟังนำผลที่ได้นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ หรือในปัจจุบันจะมีสำนวนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายว่าคิดบวกนั่นเอง