นิวซีแลนด์กับมาตรการที่ปราบ COVID-19 ได้อยู่หมัด

ในช่วงเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์ที่ประเทศนิวซีแลนด์ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งการห้ามออกไปว่ายน้ำในทะเลและห้ามออกไปล่าสัตว์ พร้อมสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนทำกิจกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อทรัพยากรของการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินประชาชนทำได้เพียงออกมาเดินเล่นและปั่นจักรยานอยู่ในละแวกบ้านของตัวเองเท่านั้น

และต้องยืนห่างกัน 2 เมตรเมื่อรอจ่ายเงินในซูเปอร์มาร์เก็ต เพียง 10 วันก็ทำให้เห็นว่าวิธีการ “ขจัดโรค” ได้ผลมากกว่า “การควบคุมโรค” ของสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในฝั่งตะวันตกจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดน้อยลงในช่วง 2 วันที่ผ่านมา แม้จะทำการตรวจหาเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 54 รายเท่านั้นในวันอังคารที่ผ่านมา นั่นแปลว่า ผู้ที่หายจากโรค (65 ราย) มีจำนวนมากกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศไปแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการเรียกร้องให้ผ่อนปรนมาตรการล็อกดาว์นสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ แต่จาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ ก็ยังยืนกรานให้ใช้มาตรการดังกล่าวจนครบ 4 สัปดาห์