การสร้างโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกแบบนิ่มและยืดหยุ่น

การสร้างโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกแบบนิ่มและยืดหยุ่นที่สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจากความร้อนในร่างกาย ความก้าวหน้าครั้งนี้ได้รับการเปิดใช้งานโดยวัสดุคอมโพสิตใหม่ที่อาจมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเสื้อผ้าอัจฉริยะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สวมใส่ได้และผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์วัสดุผสมอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษไม่เพียง แต่จะนิ่มและยืดหยุ่นเท่านั้น

การนำไฟฟ้าสูงและคุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกที่ดี ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่สวมใส่ได้หลายอย่างยางโพลียูรีเทนที่ละลายน้ำได้และของเหลวไอออนิก ผลที่ได้คือคอมโพสิตที่มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ให้คุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกยางให้ความยืดหยุ่นและของเหลวไอออนิกทำให้ความนุ่มนวลผู้บุกเบิกวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกแบบอินทรีย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ที่อ่อนนุ่มและฉันมีส่วนร่วมในความรู้เกี่ยวกับวัสดุคอมโพสิตอินทรีย์